Search form

Juan 20:13

13Ey kinagi de diya, a “Bakit mégsanget ka, Anéng?” “Ey dahilan éy inalap de tu bangkay no Panginoon ko,” kagi na, “éy éwan ko tukoy éng ahe i néngiangayan dia.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index