Search form

Juan 20:2

2Ey naginan ti Maria a soli, a niange na nibaheta ni Simon Pedro sakay to alagad a esa a mahal ni Jesus. “Inalap de tu Panginoon to lébéng,” kagi na, “éy éwan tam tukoy éng ahe i néngiangayan dia!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index