Search form

Juan 21:1

Pinumeta Ti Jesus Du Pitu a Alagad Na

1Nadid, kétapos na éya, éy pinumeta man dén ti Jesus du alagad na ta diget na Tiberias. Saye i nanyaria:

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index