Search form

Juan 21:18

18Tandaan mo, Simon,” kagi ni Jesus, “to kéanak mo pabi, éy nagbadu ka san ta bégi mo a naglebut ka ta maski ahe i gustu mua. Pero kélakay mo, éy igewat mo tu kamét mo a gapusén de, sakay iange de ka ta éwan mo gustu.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index