Search form

Juan 21:20

Ti Jesus Sakay Tu Alagad a Esa

20Nadid, sinumuleg ti Pedro, éy neta na tu alagad a esa to adég na. Siya tu alagad a mahal ni Jesus. Siya tu sinumangdih to salapad ni Jesus to péngan de to éya, a nipakelagip na éng ti ésiya i méngitokyona diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index