Search form

Juan 21:6

6“Ilipat moy pa man i rambat moya ta lipata, éy makaalap kam,” kagi na. Nadid, péngitékneg de ta lipat, éy meaadu bale i nalap dia a ikan, a hanggan da éwan de kaya tu rambat a iahawas to abeng.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index