Search form

Juan 3:13

13Entan mo, éwan tu tolay ta mundua a maski ti ésiya a gébwat ta langet, éng éwan sakén san a ngéngahinan de a lélake a gébwat ta langet.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index