Search form

Juan 3:18

18Kanya nadid, maski ti ésiya a méniwala ta anak na Diyos, éy éwan siya hukumén na Diyos. Pero tu éwan méniwala éy mahukum dén, da éwan side méniwala ta isesa a anak na Diyos, a ti Jesu Cristo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index