Search form

Juan 3:22

Ti Jesus Sakay Ti Juan

22Nadid, kétapos na éya, éy inumange de Jesus sakay du alagad na ta Hudea. Négiyan sa side ta esa a panahun, a nagbinyag side ta tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index