Search form

Juan 4:1

Ti Jesus Sakay Tu Bébe a Samaritano

1Nadid, du Pariseyo éy nabaheta de a bébinyagen kan ni Jesus i mas meadu a tolay kesira ni Juan. Sakay nabaheta de be a te mas meadu kan a tolay a nipasakup diya, kesira ni Juan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index