Search form

Juan 4:38

38da inutusan ta kam,” kagi ni Jesus, “a mégapas ta éwan moy nimula. Mara, i kahulugen na éya éy iba du néngibaheta ta kagi na Diyos ta tolay, pero sikam i méngiangea ta tolay diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index