Search form

Juan 4:39

39Nadid, te meadu a Samaritano ta éya a nániwala ni Jesus, dahil to kinagi no bébe dide, a “Natukuyan na i étanan a ginamet ko sapul to kékétihék ko.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index