Search form

Juan 5:10

10Kanya du te tungkulin a Judeo, péketa de to lélake a naghusay, éy pinaginglan de siya, a “Bakit kakébil mo i abék mua?” kagi de. “Isip ko pangilin nadid. Labag ta batas i mégkébil ta aldew a pangilin.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index