Search form

Juan 5:11

11“Tu lélake a nagpahusay diyakén,” kagi na, “éy inutusanék na a méglakadék, a kébilén ko dén i abék kuae; kanya kinébil ko dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index