Search form

Juan 5:13

13“Ewan ko tukoy,” kagi no lélake. Kanya éwan na tukoy éng ti ésiya i nagpahusay diya, éy hinumektat dén ti Jesus, da meaadu i tolay ta éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index