Search form

Juan 5:32

32Pero éwan,” kagi ni Jesus, “da entan moy, te esa a mégpatunay diyakén. Ey tukoy ko a katutuhanan i pégkagi na tungkul diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index