Search form

Juan 5:34

34Sakén éy éwanék tu kailangan a magpatunay i lélake diyakén. Pero ipaala-ala ko dikam ti Juan, monda maniwala kam maka ta kagi na a monda meligtas kam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index