Search form

Juan 5:7

7Ey “O,” kagi no lélake, “pero éwan ko kaya, da éwan tu méngégkat diyakén a méngilogbut ta dinomae éng maglimet-limet. Da pinuhubaan ko dén, éy keditulanék be san du kaguman ko.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index