Search form

Juan 6:23

23Nadid, ahayukén de pabi ti Jesus, éy te dinumemét a abeng dide a gébwat ta Tiberias. Pinumundu side to tapat no pinénganan du tolay to tinapay a niatéd dide ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index