Search form

Juan 6:33

33Nadid, tu kanén a iatéd na Diyos, éy dinumibi a gébwat ta langet. I éya a kanén, éy saya i makabuhaya ta tolay ta mundua a éwan tu hanggan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index