Search form

Juan 6:35

35Ey kinagi ni Jesus dide. a “Sakén i kanéna a ikébuhay na tolay a éwan tu hanggan. Maski ti ésiya a pasakup diyakén, éy éwan siya mégalép a huway; sakay siya a maniwala diyakén, éy éwan siya mageplék a huway.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index