Search form

Juan 6:38

38Da éwanék se dinumibi a gébwat ta langet a monda gemtén ko i kaluuben kua,” kagi ni Jesus; “éngˈwan i kaluuben no nagpaange se diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index