Search form

Juan 6:41

41Nadid, pékabati sa du Judeo, éy pinintasan de siya. Ewan side méniwala to kinagi na a siya i kanén a dinumibi a gébwat ta langet.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index