Search form

Juan 6:44

44Entan moy, éwan tu ipasakup diyakén a talaga éng éwan pa side amo-amon Nama ko. Ey du mananggap diyakén, éy pabuhayén ko side kédemét na katapusan na mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index