Search form

Juan 6:50

50Pero tu tunay a kanén a dinumibi a gébwat ta langet, éy iba. Maski ti ésiya a méngan ta éya a kanén, éy te buhay siya a éwan tu katapusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index