Search form

Juan 6:54

54Dahilan i maski ti ésiya a méngan ta bégi ko sakay uminom ta digi ko, éy te buhay siya a éwan tu katapusan. Sakay pabuhayén ko siya ta katapusan na mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index