Search form

Juan 6:58

58Kanya sakén i tunay a kanén a dinumibi a gébwat ta langet. Besa ya tu kinékan du apo tam, da nate side. Pero du méngan ta tunay a kanén éy mabuhay side a éwan tu katapusan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index