Search form

Juan 6:61

61Nadid, natukoy agad ni Jesus i péngupos diya du alagad na. Kanya kinagi na dide, a “Anya, idelan moy be i éya a nitoldu ko?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index