Search form

Juan 7:1

De Jesus a Pépétwadi

1Nadid, kétapos na éya, éy nagtulos ti Jesus ta Galilea san. Ewan siya uméange ta Hudea, da gustu du te tungkulin a Judeo ta éya a bunuwén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index