Search form

Juan 7:15

15Ey du te tungkulin a Judeo, éy mégtaka side diya, da bihasa a mégtoldu. “Bakit wade matalinung i éye a lélake,” kagi de, “éy éwan be siya nagadal ta iskul tama?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index