Search form

Juan 7:16

16“Ey dahilan,” kagi ni Jesus, “i pégtoldu kua, éy éwan ta isip kua, éngˈwan gébwat ta Diyos. Siya i nagpaangea se diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index