Search form

Juan 7:23

23monda tupadén moy i utus ni Moises. Nadid, éng maari kam a mégbugit maski pangilin, éy bakit mégingél kam diyakén da pinahusay ko tu lélake to pangilin?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index