Search form

Juan 7:33

33Ey nadid, kinagi man dén ni Jesus du tolay, a “Kétihék san dén a panahun i pékiagum kua dikam, sakay magsoliék dén to minagpaange se diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index