Search form

Juan 7:38

38Da maski ti ésiya a méniwala diyakén, éy koman dén i te bukal a dinom ta disalad na bégi na a mégbulos a ikébuhay na. Kona sa i kagia ta kasulatan na Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index