Search form

Juan 8:16

16Pero éng magpintasék ta tolay, éy katutuhanan tu pintas ko, da éwan san sakén i magpintasa, éngˈwan kaguman ko be i nagpaangea se diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index