Search form

Juan 8:27

27Nadid, du lélake a mégbati ni Jesus, éy éwan de tukoy tu kagi na a te nagpaange se diya. Ewan de napospusan a kinagi na dide Tama na a Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index