Search form

Juan 8:41

41Ewan moy ahigén ti Abraham, éngˈwan ahigén moy tu ama moy a esa.”

Nadid, mégingél du Judeo, a kinagi de ni Jesus, a “Ewan kame mungaw. Tukoy me tama me, a Diyos i Ama mia!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index