Search form

Juan 8:42

42“Ewan,” kagi ni Jesus. “Dahilan éng Diyos i Ama moya a talaga, éy mahalék moy, da inumangeék se a gébwat ta Diyos. Ewanék se inumange ta isip ko san, éngˈwan pinaangeék se na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index