Search form

Juan 8:46

46Ti ésiya dikam i makapagpatunay a te kasalananék? Ewan. Ey nadid, éng mégkagiék dikam ta katutuhanan, éy bakit éwan kam méniwala?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index