Search form

Juan 8:59

59Nadid, pékabati du Judeo ta éya, éy nangalap side ta bito, a talaga de a batibatikalén. Pero éwan, da linumiso ti Jesus dide, a linumwas dén siya ta Templo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index