Search form

Juan 9:11

11“Tu lélake a ngéngahinan de a Jesus,” kagi na, “éy nagimet ta putik to laway na, sakay nikulo na ta mata kua, sakay inutusanék na a magidemos ta Siloe. Ey to pégidemos ko sa, éy naketaék dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index