Search form

Juan 9:15

15Ey du Pariseyo, éy nisiyasat de diya éng pinakodya na a minaketa. Ey kinagi na dide, a “Te lélake a nikulo na tu putik ta mata kua, éy pégidemos ko, éy naketaék dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index