Search form

Juan 9:17

17Nadid kinagi de man dén to lélake, a “Siko, anya i isip mua, da siko kan i pinahusay na tu mata?” “Purupeta siya a talaga,” kagi na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index