Search form

Juan 9:21

21Pero éwan me tukoy éng kodya i nipaketa naa. Sakay éwan me be tukoy éng ti ésiya i nagpahusaya ta mata naa. Pakelagipan moy siya,” kagi de. “Mégkagi ina dikam, da te idad be dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index