Search form

Juan 9:27

27“Ey isip ko kinagi ko dén ya dikam,” kagi na. “Bakit éwan kam méniwala to kinagi ko? Bakit pékelagipanék moy man dén? Gustu moy wade be a maging alagad na?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index