Search form

Juan 9:34

34“Alakame!” kagi du te tungkulin. “Siko i makasalanana sapul to kéanak mo, sakay gustu mo beman a siko i mégtoldua dikame?” Ey nadid éy, inibutan de siya to pégmitingan de.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index