Search form

Juan 9:4

4Kailangan a tupadén tam i tarabaho no nagpaange se diyakén bagu malipas i panahun a pangtupad tam. Dumemét agad i kélép éy éwan tu makatarabaho.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index