Search form

Lukas 1:29

29Ey ti Maria, pékabati na to kagi no anghel, éy métageg siya, a mégéisipén siya éng anya wade i kahulugina na éya a kinagi na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index