Search form

Lukas 1:59

59Ey nadid, to ikawalu dén a aldew a idad no anak, éy dinumulug side to bile de Elisabet, a monda bugitén de tu anak, sakay ngahinan de. Talaga de a ngahinan siya ni Sakarias, da saya tu ngahen no ama na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index