Search form

Lukas 1:63

63Ey nihalimbawa ni Sakarias dide a atdinan de siya ta panulatan na. Ey to péngiatéd de diya, éy nisulat na i ngahen a Juan. Ey péketa du tolay ta éya, éy nagtaka side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index